ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Tag: Antywindykacja

Kiedy można składać skargę na czynności komornika?

Kiedy można składać skargę na czynności komornika?      Działania egzekucyjne, które prowadzi komornik, nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. W niektórych sytuacjach koniecznością staje się więc złożenie skargi na czynności komornika, szczególnie jeśli mamy podejrzenie, że przekracza on swoje uprawnienia, albo łamie prawo. Kiedy można składać skargę na komornika...

Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego    Jedną z najczęściej stosowanych metod egzekucji zadłużenia jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Kwestie te regulują art. 889 – 8934 Kodeksu postępowania cywilnego. Komfortowa jest sytuacja, kiedy terminowo i rzetelnie spłacamy zaciągnięte zobowiązania. Bywa jednak, że mimo najszczerszych chęci, długi przerastają nasze aktualne możliwości...

Egzekucja z ruchomości

Na czym polega egzekucja z ruchomości? Egzekucja z ruchomości to jeden ze sposobów odzyskiwania zobowiązania należnego wierzycielowi, regulowany przez art. 845 kodeksu postępowania cywilnego (DZ. U. 1964 Nr 43 poz. 296). Odbywa się poprzez zajęcie przez komornika części majątku znajdującego się we władaniu dłużnika, celem oszacowania ich wartości i późniejszej sprzedaży....

Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia Egzekucja z wynagrodzenia to jeden z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji. Powód jest bardzo prosty – dzięki niemu, wierzyciel może bardzo szybko odzyskać swoje należności od dłużnika. Jak to wygląda w praktyce i skąd taka skuteczność niniejszego sposobu egzekwowania należności? Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Oczywiście do...

Uprawnienia komornika

Uprawnienia komornika Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, działającym przy sądzie rejonowym, powołanym do służby na podstawie Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. Podstawą działalności komornika sądowego są tytuły wykonawcze, posiadające nadaną klauzulę wykonalności. Najczęściej są to wyroki lub sądowe nakazy zapłaty. W świetle przepisów powyższego aktu...
Zadzwoń