ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Egzekucja z ruchomości

Podziel się:

Na czym polega egzekucja z ruchomości?

Egzekucja z ruchomości to jeden ze sposobów odzyskiwania zobowiązania należnego wierzycielowi, regulowany przez art. 845 kodeksu postępowania cywilnego (DZ. U. 1964 Nr 43 poz. 296). Odbywa się poprzez zajęcie przez komornika części majątku znajdującego się we władaniu dłużnika, celem oszacowania ich wartości i późniejszej sprzedaży. Oszacowania takiego dokonuje na miejscu komornik, lecz może uczynić to wezwany w tym celu biegły, w czasie aż do samego dnia licytacji. W przypadku, gdy zajmowany przedmiot nie stanowi własności dłużnika, lecz należy do osoby trzeciej, można uniknąć jego zajęcia. W tym celu należy przedstawić niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że dana osoba jest rzeczywistym właścicielem ruchomości. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której dłużnik sprzedał swoją własność osobie trzeciej. Spieniężenie przedmiotów zajęcia nie może odbyć się wcześniej, niż dwa tygodnie po jego uprawomocnieniu. Jedną z form działania może być tzw. sprzedaż z wolnej ręki, w przypadku, gdy ruchomości nie mają charakteru trwałego, co dotyczy np. artykułów spożywczych. Inną formą jest sprzedaż pozalicytacyjna – tutaj nabywcą jest przedsiębiorca, który następnie nawiązuje transakcję z hurtownią na cenę o 25% niższą od szacowanej wartości przedmiotu. Najbardziej popularną metodą spieniężenia ruchomości jest licytacja komornicza, podawana do powszechnej wiadomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej oraz w budynku sądu. W przypadku, gdy wartość przedmiotów przekracza 5000 złotych, obwieszczenie o licytacji może trafić do lokalnej, a nawet ogólnopolskiej gazety. 

Anna Chrzanowska

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń