ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Egzekucja z wynagrodzenia

Podziel się:

Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia to jeden z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji. Powód jest bardzo prosty – dzięki niemu, wierzyciel może bardzo szybko odzyskać swoje należności od dłużnika. Jak to wygląda w praktyce i skąd taka skuteczność niniejszego sposobu egzekwowania należności?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Oczywiście do wykonania egzekucji z wynagrodzenia nie dochodzi natychmiastowo. Gdy zobowiązany nie wywiązuje się z obowiązków i np. nie opłacił nałożonej na niego grzywny, wtedy obowiązkiem wierzyciela jest pisemne upomnienie zobowiązanego. Dopiero gdy upomnienie nie przynosi skutku i zobowiązany wciąż nie reguluje ciążących na nim należności, wierzyciel ma prawo wystawić tytuł wykonawczy i złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Tutaj właśnie dochodzimy do najbardziej interesującej nas kwestii – albowiem jednym ze sposobów egzekucji, jakie mogą zostać nałożone na zobowiązanego, jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę odbywa się zgodnie z art. 72 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Dany organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę – informując o tym zarówno pracodawcę, jak i dłużnika. Tym samym pracodawca odsyła część kwoty wynagrodzenia bezpośrednio do organu egzekucyjnego. Dłużnik zostaje również pisemnie poinformowany o tym, że nałożono na niego zakaz rozporządzania swoim wynagrodzeniem.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których to dłużnik umyślnie próbuje powstrzymać organ egzekucyjny. Jednak wszelkie tego typu próby nie mają żadnego wpływu na przebieg sprawy. Zajęcie wynagrodzenia za pracę zachodzi w momencie doręczenia pracodawcy pisma zawierającego informację o zajęciu, a nie jak niektórzy mylnie sądzą – od momentu odbioru pisma przez dłużnika (który często nie podejmuje korespondencji).

Kwota wynagrodzenia, którą zachowuje dłużnik

Wyżej wspomniano, że część wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien kierować do organu egzekucyjnego. Pojawia się więc kolejna ważna kwestia – o jakiej części mowa. Umowa o pracę posiada ochronę prawną przed egzekucją. Tak więc kwota wolna od potrąceń nie może ulec zajęciu – ustawodawca jasno określił, iż kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia jest pracownikowi należna, bez względu na to, czy pracownik jest zadłużony.

Warto również dodać, że egzekucja wynagrodzenia za pracę trwa tak długo, aż zobowiązany ureguluje należność pieniężną. Bez względu na to, czy umowa o pracę ulegnie większym lub mniejszym zmianom – organ egzekucyjny zajmuje wszelkie wynagrodzenia w jednym zakładzie pracy. W przypadku, gdy nowe miejsce pracy egzekwowanego będzie znane dotychczasowemu pracodawcy, ma on obowiązek natychmiastowego odesłania dokumentów związanych z zajęciem wynagrodzenia, do rąk nowego pracodawcy. Dotychczasowy pracodawca jest również zmuszony do zawiadomienia o całej sprawie organu egzekucyjnego.

Dodatkowo ustawodawca zastrzega, że zajmowana nie jest jedynie kwota podstawy wynagrodzenia, ale również:

  • premie,
  • dodatki dla pracownika,
  • nagrody uznaniowe,
  • pensja, która pracownik otrzymuje za przepracowane nadgodziny.

Podsumowanie

Egzekucja z wynagrodzenia jest bardzo popularnym i niezwykle skutecznym sposobem egzekucji. Pracodawca zgodnie z ustawą, musi zastosować się do zaleceń zawartych w zajęciu. Jeśli pracodawca nie będzie współpracował, zostanie obciążony karą ze strony organu egzekucyjnego. Dlatego też zwykle pracodawca udziela wszelkich informacji na temat dłużnika i dokonuje wymaganych potrąceń.

Dawid Perz

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń