ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Uprawnienia komornika

Podziel się:

Uprawnienia komornika

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, działającym przy sądzie rejonowym, powołanym do służby na podstawie Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. Podstawą działalności komornika sądowego są tytuły wykonawcze, posiadające nadaną klauzulę wykonalności. Najczęściej są to wyroki lub sądowe nakazy zapłaty. W świetle przepisów powyższego aktu prawnego, podstawowym zadaniem komornika jest osobiste wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
Uszczegóławiając powyższy zakres obowiązków, komornik sądowy:

  • wykonuje orzeczenia sądowe dotyczące roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz je zabezpiecza
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze
  • wydaje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządza spis inwentarza.

Ponadto jest on zobligowany do:

  • doręczania zawiadomień sądowych, pism procesowych i innych dokumentów sądowych
  • sporządzania protokołu stanu faktycznego
  • sprawowania nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami.

W praktyce komornik sądowy najczęściej zajmuje się poszukiwaniem majątku dłużnika, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela. W tym celu ma on prawo wejścia do mieszkania osoby zadłużonej, za jej zgodą lub bez. W przypadku odmowy wpuszczenia komornika sądowego może on zarządzić przymusowe otwarcie drzwi i przeprowadzić rewizję w asyście policji.
Egzekucja komornicza często prowadzona jest (poza ruchomościami) również z rachunku bankowego, na którym zajmowane są dochody w postaci wynagrodzenia, emerytury czy renty. Może ona obejmować także nieruchomości i rzeczy znajdujące się we władaniu dłużnika, a także jego wierzytelności i prawa majątkowe.

Podsumowując, wśród uprawnień komornika sądowego znajdują się głównie działania, dążące do skutecznego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Egzekucja komornicza jest prowadzona z mienia posiadanego oraz będącego we władaniu dłużnika, jak również podlegają jej środki pieniężne (do wysokości określonej w przepisach prawa), nieruchomości i tytuły majątkowe.

Adrian Mecler

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń