ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kiedy można składać skargę na czynności komornika?

Podziel się:

Kiedy można składać skargę na czynności komornika?

     Działania egzekucyjne, które prowadzi komornik, nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. W niektórych sytuacjach koniecznością staje się więc złożenie skargi na czynności komornika, szczególnie jeśli mamy podejrzenie, że przekracza on swoje uprawnienia, albo łamie prawo. Kiedy można składać skargę na komornika i jak należy tego dokonać?


Czym jest skarga na czynności komornicze?

     Skargę na czynności komornicze mogą złożyć wszystkie osoby, wobec których wykonywane są działania egzekucyjne. Można zaskarżyć zarówno konkretne czynności komornicze, jak i zaniechanie obowiązków, które komornik powinien wykonać. Odpowiednio wypełniony dokument należy złożyć do sądu rejonowego, przy którym dana kancelaria komornicza pracuje.
     Skargę może złożyć każda osoba, która jest przekonana, że podczas prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego zostały naruszone jej prawa. Oprócz dłużnika oraz wierzyciela, z tego przywileju mogą skorzystać również osoby trzecie. Czynności komornicze mogą również zostać zaskarżone przez prokuraturę, sąd bądź inny organ ścigania. 


Kiedy należy wnieść skargę?

     Zgodnie z kodeksem prawa cywilnego, skargę należy wnieść w czasie nieprzekraczającym siedmiu dni od:

  • chwili, kiedy osoba zaskarżająca dowiedziała się o czynności dokonanej przez komornika;
  • zawiadomienia osoby, której prawa zostały zagrożone bądź naruszone przez działania komornicze.

    Jeśli zaskarżenie dotyczy zaniechania wykonywania czynności egzekucyjnych, termin liczony jest dokładnie od dnia, kiedy czynność powinna zostać wykonana.

Kiedy nie można zaskarżyć czynności komorniczych?

     Skarga na czynności komornicze nie obowiązuje jednak w trzech, konkretnych przypadkach:

  • kiedy podmiotem zaskarżenia miałoby być zawiadomienie o terminie czynności;
  • jeśli skarga miałaby dotyczyć zarządzenia komornika dotyczącego wezwania do usunięcia wszelkich braków pisma;
  • kiedy zaskarżenie miałoby dotyczyć uiszczenia podatku od towaru i usług.


     Należy również szczególnie pamiętać, że bezczynność komornika związana z postępowaniem egzekucyjnym, nie zawsze jest równoznaczna z całkowitym zaniechaniem wykonywanych czynności, dlatego nie można wystąpić z tym przeciwko komornikowi. Jeśli jednak taka bezczynność trwa przez dłuższy czas, wtedy można zaskarżyć przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 

Maja Krukowicz

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń