ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajduje się kilka najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Warto się z nimi zapoznać, zanim do nas zadzwonicie lub napiszecie wiadomość.

Czy zajmujecie się każdą sprawą?

Jeżeli chodzi o sprawy o zapłatę, to zajmujemy się prawie każdą sprawą. Odmawiamy tylko w nielicznych przypadkach, zawsze jednak z wyjaśnieniem dlaczego. Ogólną naszą zasadą jest, aby naszym działaniem nie doprowadzić do wyrządzenia szkody, zatem ta odmowa najczęściej jest tym spowodowana.

Czy jeżeli się spóźniłem, mogę jeszcze złożyć sprzeciw?

Jeżeli nakaz zapłaty był odebrany osobiście przez pozwanego i nie zareagowano w przepisanym czasie, niestety nic nie da się zrobić. Jeżeli jednak odebrał go ktoś inny niż pozwany i adres pisma był inny, prosimy o kontakt.

Co muszę zrobić, aby powierzyć Wam sprawę?

Przede wszystkim musimy mieć na czym pracować, zatem trzeba zgromadzić wszelkie posiadane dokumenty i informacje. Następnie proszę je nam wysłać na adres e-mail. Wtedy ewentualnie umówimy się na rozmowę, albo pozostaniemy w kontakcie za pomocą poczty elektronicznej.

Gdzie mam wysłać Państwu dokumenty/ Sposób kontaktowania się z nami:

Preferujemy kontaktowanie się z nami drogą e-mail, gdyż możemy szybciej podjąć konieczne działania. Zachęcamy do założenia konta e-mail, gdyż bardzo usprawni to komunikację, a przede wszystkim często jest niezbędne w przypadku spraw terminowych.

W bardzo wyjątkowych przypadkach i tylko w porozumieniu z nami można też nadesłać korespondencję (w tym kserokopie pism urzędowych, w formie papierowej) pocztą. Taką korespondencję – wraz z załączoną notatką, w której wskazana będzie data odbioru pism z sądu – można kierować na adres:

Kancelaria INLET
ul. Wiejska 3
44-200 Rybnik

Jak przygotować się do rozmowy z Wami?

Przede wszystkim trzeba mieć przed sobą dokumenty dotyczące sprawy. Niestety musimy zadać wiele pytań dotyczących stanu faktycznego, a bez dokumentów nie da się tego zrobić.

Dlaczego zadajecie tyle pytań?

Cóż. Właśnie po to, aby ustalić stan faktyczny. Tak jak lekarz musi zapytać co Was boli, tak i my musimy mieć komplet informacji. Bez tego nie jesteśmy w stanie pomóc.

Wysłaliście sprzeciw/odpowiedź na pozew. Co się dzieje z moją sprawą?

Każda sprawa jest przez nas precyzyjnie katalogowana. Każda istotna informacja jest natychmiast przekazywania. Milczenie z naszej strony oznacza, że nic nowego w sprawie się nie wydarzyło, albo sąd nas o niczym nie poinformował.

Otrzymałem postanowienie z e-sadu o umorzeniu. Czy ponoszę koszty?

Co oznacza – w postanowieniu o umorzeniu postępowania w całości –  że „każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie”? Sprowadza się do tego, że każda ze stron pozostaje przy kosztach już poniesionych. Innymi słowy, żadna ze stron nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Może się jednak zdarzyć, że w sprawie pojawi się kolejna korespondencja z sądu. Wówczas prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.

Sprawdziłem stan mojego rachunku bankowego. Nie zgadzają mi się rozliczenia z tytułu prowadzonego przez komornika egzekucji.

Wtedy najpierw należy spróbować sprawę wyjaśnić w kancelarii komorniczej. Można zwrócić się do komornika z prośbą o sporządzenie stosownego rozliczenia. Jeżeli dalej będzie się coś nie zgadzać, można złożyć wniosek do sądu o objęcie sprawy nadzorem. Komornik zazwyczaj jednak działa zgodnie z prawem, zaś koszty wynikają z ustawy.

Jak mogę inaczej śledzić co się dzieje w sprawie?

Wystarczy założyć swoje konto na www.e-sad.gov.pl, a także poszukać swojego sądu i założyć konto tutaj: wykaz sądów Szalenie ułatwi nam to pracę, a Wam da obraz sytuacji na bieżąco.

Jak długo trwa sprawa w sądzie/kiedy sąd wyznaczy rozprawę?

Bardzo różnie. Zależnie od sądu i jego obłożenia. Rekordowo trwająca nasza sprawa, to trzy lata. Zazwyczaj jednak to kilka miesięcy.

Dostałem zawiadomienie z kalendarza o rozprawie. Co to znaczy?

W każdej sprawie, jeśli jest wyznaczona rozprawa, jest ten fakt odnotowywany w naszym kalendarzu. Zaproszenie z kalendarza jest wysyłane tylko informacyjnie, z godziną, datą i miejscem rozprawy. Każde zmiany w sprawie są automatycznie przekazywane przez system. Prosimy też śledzić zaktualizowane zaproszenia. Często w treści są dodatkowe informacje (na przykład odwołanie rozprawy)

Czy mam stawić się na rozprawie?

Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Co więcej: jest to niewskazane w większości przypadków. Na rozprawę idziecie tylko wtedy, kiedy dostaniecie od nas taką informację.

Dostałem zawiadomienie z kalendarza o nowym terminie rozprawy. Co to znaczy?

W każdej sprawie, Sąd może odroczyć posiedzenie na kolejny termin. Przyczyn jest wiele, ale jeżeli mamy coś uzupełnić, to na pewno to zrobimy.

Dostałem zawiadomienie z kalendarza o ogłoszeniu wyroku. Co to znaczy?

Jeżeli Sąd uzna, że musi dobrze przyjrzeć się sprawie, to ogłosi wyrok później niż w dniu rozprawy. Taka sytuacja jest częsta. To nie jest ani dobrze, ani źle. Oznacza tylko to, co na początku: sąd musi przyjrzeć się sprawie dokładniej.

Jaki będzie wyrok?/Jak oceniacie szanse?

Tego niestety nie wiemy. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Nie da się zatem tego przewidzieć. Czasami najbardziej oczywiste sprawy mogą się skończyć w niespodziewany sposób.

Komornik wyegzekwował środki? Czy je odzyskam?

Jeżeli uda się przywrócić sprawę i ją wygrać, to jest to tylko kwestia czasu. Odpowiedź brzmi: co do zasady tak.

Czy zajmujecie się upadłością konsumencką?

Osobiście zajmujemy się upadłością w wyjątkowych przypadkach. Jednak możemy skierować do odpowiednich osób. Zatem zapraszamy do kontaktu. Może to właśnie taka wyjątkowa sytuacja?

Czym jest etap postępowania sądowego?

Postępowanie sądowe (proces sądowy) jest określeniem stosowanym w odniesieniu do postępowań, które prowadzone przed sądami. Podczas tego postępowania zapadają różne orzeczenia. Nas interesują przede wszystkim nakazy zapłaty oraz wyroki zaoczne. Jeśli taki dostaniecie, prosimy o kontakt. Prosimy się nie bać te orzeczenia zapadają bez naszej obecności. Jeśli zdążymy, to sąd zajmie się tym już w normalnym trybie.

Czy zajmujecie się sprawami administracyjnymi/ gospodarczymi?

Zajmujemy się również takimi sprawami, ale to wymaga każdorazowo konsultacji z nami oraz indywidualnej wyceny. Prosimy zawsze o kontakt w tej sprawie.

Jak to jest możliwe, że pomoc jest za darmo?

Podjęliśmy taką decyzję aby większość prowadzonych przez nas spraw była za darmo. Prosimy zapoznać się z regulaminem zamieszczonym tutaj . Jeżeli podejmiemy się bezpłatnej obrony, to jest ona bezpłatna zawsze. To oznacza, że nigdy nie dostaniecie od nas rachunku.

Dostałem pismo z sądu. Ile mam czasu na reakcję?

Terminy są unormowane ustawowo. Informacje znajdziesz w artykule jak liczyć terminy,

Mam komornika. Czy da się coś z tym zrobić?

Komornik już tylko wykonuje prawomocne postanowienie sądu. Oznacza to, że wcześniej był dostarczony nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny. Jeśli taki dokument nie był odebrany, na przykład z powodu przeprowadzki, to sprawa jest prawdopodobnie do uratowania. Prosimy wtedy o kontakt. Ustalimy co da się zrobić. Prosimy przygotować wszelkie posiadane dokumenty.

Mam egzekucję z nieruchomości

Jak pisaliśmy wyżej, w sytuacji egzekucji z nieruchomości praktycznie nie ma żadnych szans na podjęcie tematu. Obronę podejmuje się znacznie wcześniej. Ale zawsze prosimy o kontakt, bowiem może da się coś zrobić.

Mam egzekucję z ruchomości

Na temat egzekucji z ruchomości tutaj.

Firma windykacyjna kupiła mój dług

To bardzo dobra wiadomość i wielka szansa dla dłużnika. Zachęcamy do lektury tego artykułu Egzekucja komornicza, a sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Pomagają Państwo w negocjacjach z wierzycielami i komornikami?

Niestety nie negocjujemy z żadnymi wierzycielami. A to z tej przyczyny, że raczej skupiamy się na obronie sądowej. W związku z tym nie możemy zagwarantować sukcesów. Jednocześnie ostrzegamy przed pochopnym podejmowaniem negocjacji. Zanim cokolwiek takiego zrobicie, prosimy o kontakt.

Zadzwoń