ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Egzekucja z rachunku bankowego

Podziel się:

Egzekucja z rachunku bankowego

   Jedną z najczęściej stosowanych metod egzekucji zadłużenia jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Kwestie te regulują art. 889 – 8934 Kodeksu postępowania cywilnego. Komfortowa jest sytuacja, kiedy terminowo i rzetelnie spłacamy zaciągnięte zobowiązania. Bywa jednak, że mimo najszczerszych chęci, długi przerastają nasze aktualne możliwości finansowe i z czasem musimy liczyć się z egzekucją komorniczą. Warto wówczas znać obowiązujące obecnie zasady i regulacje prawne, aby zrozumieć mechanizm, którym posługuje się w stosunku do nas komornik. Jak wynika z zebranych przez Krajową Radę Komorniczą danych, co roku komornicy zmuszeni są egzekwować kwoty, które łącznie opiewają na dziesiątki miliardów złotych.

Zlokalizować pieniądze

   Podejmując odpowiednie kroki w kierunku egzekucji z rachunku bankowego, w pierwszej kolejności komornik musi ustalić w jakim banku, dłużnik posiada rachunek. Zasadniczo ma on do dyspozycji kilka sposób na „zdobycie” tej informacji.

  • Wierzyciel może zawrzeć dane o rachunku bankowym dłużnika we wniosku o wszczęcie egzekucji.
  • Komornik może uzyskać tę informację od Krajowej Izby Rozliczeniowej.
  • Za pośrednictwem banku, komornik może skierować zapytanie do Centralnej Informacji o rachunkach.
  • Dane o rachunku bankowym dłużnika mogą być uzyskane przez komornika także podczas czynności terenowych (np. przeszukanie lokalu).

Zawiadomić zainteresowanych

   Po ustaleniu banku dłużnika, komornik przechodzi do kolejnego etapu, czyli zajęcia wierzytelności, w tym wypadku rachunku bankowego. W praktyce polega to elektronicznym zawiadomieniu tej instytucji, opatrzonym bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym organ egzekucyjny wzywa dany bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał zajętą kwotę na pokrycie należności lub ewentualnie zawiadomił komornika w terminie 7 dni o istniejącej przeszkodzie do przekazania zajętej sumy pieniężnej. Kiedy bank, prowadzący rachunek bankowy dłużnika zostaje powiadomiony, przychodzi czas, aby o fakcie zajęcia poinformować także jego właściciela. Komornik doręcza odpis wysłany wcześniej do banku wraz z informacją o zakazie wypłat z konta. Realizacja zajęcia polega na przekazaniu środków pieniężnych na konto bankowe komornika, który następnie przekazuje je wierzycielowi.

Zwolnić od zajęcia

   Osoby, którym grozi widmo egzekucji z rachunku bankowego, czasami obawiają się, że komornik zajmie całość gromadzonych środków pieniężnych. Tego rodzaju egzekucja podlega jednak określonym prawem ograniczeniom. Ustawodawca przewidział kwotę wolną od zajęcia, która przysługuje dłużnikowi. Zgodnie z przepisami, jej wysokość kwoty to 75% najniższej krajowej brutto. W 2019 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2250 zł brutto, czyli kwota wolna od „działań” komornika na rachunku bankowym i dostępna wyłącznie dla dłużnika wynosi 1687,50 zł.

Zachować świadczenia

   Zgodnie z prawem, zwolnione spod zajęcia komorniczego są także konkretne świadczenia, jakie otrzymuje dłużnik. Należą do nich:

  • świadczenia alimentacyjne,
  • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenie wychowawcze,
  • świadczenia integracyjne.

Komornik dokonując zajęcie rachunku bankowego powinien uwzględnić powyższe świadczenia i wyłączyć je spod egzekucji, należy jednak pamiętać, że ale to dłużnik powinien poinformować komornika o tego rodzaju wpływach na jego rachunek bankowy. 

Magdalena Pawełczyk

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń