ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Zmiany w egzekucjach komorniczych?

Podziel się:

Zmiany w egzekucjach komorniczych?

Jak podaje Redakcja Gazety Podatkowej, Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 r. przyjęła między innymi dwa projekty ustaw, które całościowo reformują działalność komorników, to jest ustawę o komornikach sądowych, a także ustawę o kosztach komorniczych. Czy szykują się zmiany w egzekucjach komorniczych?

Zwiększenie ochrony dłużników przed działalnością komorników

Zgodnie z projektem ustawy o komornikach sądowych, w sposób istotny zwiększone mają zostać uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości nad komornikami. Będzie on mógł, w ramach postępowania administracyjnego, z urzędu podejmować działania prowadzące nawet do usunięcia komornika z zajmowanego stanowiska, a wcześniej do zawieszenia go w czynnościach, jeśli komornik rażąco naruszy prawo.

Proponuje się wprowadzenie obowiązku nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie takie ma być elementem akt postępowania, włączanym do protokołu.

Projekt wprowadza również zasadę, że gdy dochodzi do przymusowego otwarcia przez komornika mieszkania dłużnika lub przeszukania takiego mieszkania, wówczas musi to nastąpić w asyście policji.

Zmieniony został sposób prowadzenia egzekucji z ruchomości, między innymi poprzez precyzyjne określenie ruchomości, które nie podlegają zajęciu. Chodzi o takie przedmioty i urządzenia domowe, jak lodówka, pralka, odkurzacz, łóżko czy kuchenka służąca do przygotowywania posiłków.

Rozszerzeniu ma ulec katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Kancelarie komornicze będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery lata, jak obecnie. Kontroli finansowej dokonywać będzie również naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Wprowadza się wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego dla komorników. Ponadto komornicy nie będą już mogli wyręczać się asesorami. Będą musieli działać osobiście, a czynności, które zlecą asesorom, będą mogły mieć jedynie funkcję szkoleniową, jako przygotowanie do zawodu. Przy tym będą ponosić całą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za prawidłowe działanie asesorów.

Komornicy będą mogli prowadzić działalność głównie na terenie swojego rewiru. Pobierane przez nich opłaty egzekucyjne będą zwiększały dochód budżetu państwa, a oni sami będą otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące część pobranych opłat.

Mniejsze koszty egzekucji

Natomiast projekt ustawy o kosztach komorniczych wprowadza zasadę, że wysokość opłat minimalnych, maksymalnych i stałych ma być określona kwotowo, a nie – jak dotychczas – w formie ułamka przeciętnego wynagrodzenia. Opłata minimalna ma wynosić 100 zł, a maksymalna nie będzie mogła przekraczać 50.000 zł.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych przewidziano jednolitą stawkę opłaty, określoną jako 10% egzekwowanego roszczenia (obecnie 15% i 8%).

Proponowane opłaty za egzekucję świadczeń niepieniężnych mają charakter stały, a ich wysokość została określona kwotowo, przy uwzględnieniu równowartości opłat aktualnie obowiązujących. Obniżono przy tym te opłaty, których wysokość była rażąco wygórowana. W ustawie przewidziano też, że w sprawach, w których dochodzi do dobrowolnego spełnienia świadczenia niepieniężnego (np. wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu) przez dłużnika przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwróci wierzycielowi połowę uiszczonej opłaty.

Poniżej tabelka udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń