ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Zapłacić komornikowi czy wierzycielowi?

Podziel się:

Zapłacić komornikowi czy wierzycielowi?

Często powstaje to pytanie: komu lepiej zapłacić: komornikowi czy wierzycielowi? Odpowiedź na pytanie zaczyna się od klasycznego: to zależy. Najpierw jednak trzeba obalić pewien mit związany z częstą – słyszaną niemal codziennie – poradą: „zapłać komornikowi, unikniesz kosztów”. Jest to – co do zasady – nieprawda. Ten temat już poruszaliśmy, ale zawsze warto odświeżyć. A więc najpierw.

Kto płaci koszty komornicze

Odpowiedź jest brutalna. Zawsze w praktyce ostatecznie płaci je dłużnik. Niezależnie od tego kto i co by Wam mówił. Wierzyciel co najwyżej wykłada zaliczkę na pokrycie kosztów, która to zaliczka jest mu zwracana w trakcie skutecznej egzekucji. Przy bezskuteczności egzekucji koszty oczywiście pokrywa tymczasowo wierzyciel. Ale ten będzie miał prawo ich dochodzić przy egzekucji kolejnej.

Spłata komornikowi

Spłata bezpośrednio komornikowi jest najprostszym – najbezpieczniejszym – rozwiązaniem, ponieważ nie wymaga od dłużnika negocjacji z wierzycielem. Wystarczy po prostu wpłacać komornikowi albo całość albo kwoty częściowe. Nie trzeba nic komornikiem uzgadniać dodatkowo. Komornik będzie je przekazywał wierzycielowi. W przypadku spłaty komornikowi dłużnik musi liczyć się z tym, że będzie musiał pokryć koszty komornicze. Koszty te wynoszą – co do zasady – 10% wyegzekwowanej kwoty jednak nie mniej niż 200 zł. Tą kwotę można obniżyć. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia, nie mniej jednak niż 150 zł.

Koszty komornicze mogą być znacznym dodatkowym obciążeniem dla dłużnika, zwłaszcza jeśli kwota zadłużenia jest duża. W takiej sytuacji dłużnik może zaoszczędzić pieniądze, jeśli spłaci dług bezpośrednio do wierzyciela ale pod kilkoma warunkami.

Spłata wierzycielowi

Spłata wierzycielowi może być bardziej korzystna dla dłużnika, ale tylko w przypadku, gdy wierzyciel jest w stanie zgodzić się na znaczną redukcję długu. W takiej sytuacji dłużnik może zyskać nawet kilkadziesiąt procent. Jeśli wierzyciel nie jest skłonny do negocjacji, to spłata bezpośrednio do niego nie będzie opłacalna. A to z tego względu, że wówczas dłużnik i tak zapłaci koszty komornicze. I to niezależnie od tego co mu powie wierzyciel. To wynika wprost z ustawy o kosztach komorniczych i nie ma od tego odstępstwa.

Obniżenie kosztów egzekucyjnych

Jest możliwe wnioskowanie o obniżenie kosztów egzekucyjnych. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów. Wniosek taki wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia komornika o pobraniu lub ustaleniu opłaty. Wniosek składa się jak skargę na czynności komornika. Różnica jest taka, że ten wniosek nie podlega opłacie. Należy mieć jednak na uwadze, że ta redukcja nigdy nie będzie całkowita. Opłata tak obniżona nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy i jednocześnie nie niższa niż 200 zł

Ważne czynniki do rozważenia

Odpowiedź na pytanie, komu lepiej spłacić zadłużenie komornicze, zależy od kilku czynników, w tym:

  • Kwoty zadłużenia. Im wyższa kwota zadłużenia, tym większa szansa, że wierzyciel będzie skłonny do negocjacji,
  • Możliwości finansowych dłużnika. Jeśli dłużnik ma niewielkie możliwości finansowe, to spłata komornikowi może być jedynym rozwiązaniem
  • Chęci negocjacji wierzyciela . Jeśli wierzyciel jest gotowy do negocjacji z dłużnikiem, to ma większe szanse na uzyskanie korzystnej ugody.

Wnioski

Odpowiedź na pytanie, komu lepiej spłacić zadłużenie komornicze, nie jest jednoznaczna. W każdym przypadku należy rozważyć indywidualną sytuację dłużnika i podjąć decyzję, która będzie dla niego najbardziej korzystna.

Jeśli dłużnik ma możliwość negocjacji z wierzycielem, to warto spróbować uzyskać od niego znaczną redukcję długu. Jeśli jednak wierzyciel nie jest skłonny do ustępstw, to spłata komornikowi może być jedynym rozwiązaniem.

Ważne jest, aby dłużnik przed podjęciem decyzji o spłacie zadłużenia dokładnie przeanalizował swoją sytuację i rozważył wszystkie możliwości. Warto też zasięgnąć konsultacji.

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zespół Kancelarii INLET

Podziel się:
Zadzwoń