ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Komornik, czy wierzyciel? Komu spłacić dług?

Podziel się:

Wstęp

Jest to pytanie które zadajecie często. Tak często, że pojawiła się potrzeba odpowiedzi na nie. Pytacie bowiem komu lepiej (albo u kogo) spłacić dług? U komornika czy u wierzyciela? Odpowiedź nie jest co prawda jednoznaczna i zaczyna się od tradycyjnego, prawniczego: to zależy.

Kiedy wierzycielowi?

Głównie zależy od tego co chcemy osiągnąć. Jeśli dług jest naprawdę duży, a wierzyciel zgodzi się na rozłożenie go na raty, to można taką ugodę co najmniej w formie e-mail zawrzeć. Ale ta ugoda musi określać dokładnie kwotę jaką macie zapłacić oraz ściśle określać z jakiego tytułu wykonawczego dokonujecie spłaty. Nie dajcie również sobie wmówić dodatkowych kosztów. Pamiętajcie bowiem, że zarówno wierzyciel jak i dłużnik są związani wyrokiem. Jednak należy pamiętać, że w przypadku zawarcia ugody komornik będzie miał prawo i obowiązek naliczyć koszty którymi obciąży dłużnika. W przypadku zawarcia takiej ugody z nieuczciwym wierzycielem można się jednak liczyć z konsekwencjami o których nieco dalej. Dlatego też trzeba zadbać o ugodę jak również precyzyjnie opisywać wpłaty.

Kiedy komornikowi?

Odpowiedź będzie zaskakująca może. Zalecamy zawsze z daleko idącej ostrożności takie postępowanie które doprowadzi do zaspokojenia wierzyciela za pośrednictwem komornika. Jeśli kwoty są stosunkowo małe, to egzekucja nie jest aż tak dotkliwa. Chronione są wszak zarówno wynagrodzenie jak i środki na rachunku. Koszty komornika i tak dłużnik musi pokryć. Za to w nagrodę, kiedy zapłacicie już wszystko a komornik wyda postanowienie o zakończeniu egzekucji, znajdziecie się w takiej sytuacji w której już nikt nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie od Was mógł żądać niczego więcej. Ani żadnych dodatkowych kosztów „za zamknięcie sprawy”, „manipulacyjnych”, „dodatkowych”. Ani również należności głównej. A tytuł wykonawczy na wieczność (umownie) pozostanie w aktach komornika. Za to zapłata bezpośrednio wierzycielowi spowoduje, że

Tytuł wykonawczy będzie w rękach wierzyciela

I to jest właśnie niebezpieczeństwo o którym wspominaliśmy. Niekoniecznie wierzyciel musi być nieuczciwy. Ale często bywa, że ktoś coś źle zaksięguje i po wielu latach wierzyciel wznawia egzekucję. A dłużnik bywa niezwykle zaskoczony. I jeśli nie zadba odpowiednio o swoje interesy, to właściwie nie ma narzędzia aby taki tytuł obalić. Jeszcze gorzej jest w sytuacji gdy wierzyciel sprzeda taki tytuł wykonawczy dalej w drodze cesji. Wówczas – po latach – może się okazać, że trzeba będzie zapłakać i zapłacić dług jeszcze raz. Narzekając po drodze na „system”.

Podsumowanie

Wierzycielowi TAK – JEŚLI – duża kwota zadłużenia i ugoda w formie co najmniej e-mail i precyzyjne opisane wpłaty. Dowody wpłaty trzymane co najmniej 7 lat

Komornikowi TAK – JEŚLI – mała kwota zadłużenia

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zespół Kancelarii INLET

Podziel się:
Zadzwoń