ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Brak podstaw do wydania nakazu – e-sąd

Podziel się:

Wstęp

Wielu z Was pyta co oznacza i z czym się wiąże postanowienie w którym referendarz sądowy stwierdza brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. Głównie Was interesuje co to oznacza, jeśli takie postanowienie zapada w e-sądzie (w elektronicznym postępowaniu upominawczym). I wtedy powstaje pytanie: czy wygrałem sprawę jeśli referendarz orzekł

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Otóż oznacza najczęściej jedynie, że w referendarzu żądania pozwu wzbudziły wątpliwości. Oczywiście jest więcej przypadków kiedy e-sąd nie wyda nakazy zapłaty. Będzie tak jeżeli:

  • roszczenie powoda jest oczywiście bezzasadne,
  • roszczenie jest przedawnione,
  • twierdzenia powoda co do faktów budzą wątpliwości,
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  • powód dochodzi roszczenia innego niż roszczenie pieniężne,
  • doręczenie pozwanemu nakazu zapłaty miałoby nastąpić poza granicami kraju.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, bo wielu ma inne wyobrażenie, że ta ocena jest dokonywana jest przez referendarza jedynie na podstawie tego co twierdzi powód w swoim pozwie. Nikt nie bada żadnych dokumentów, bo takich się po prostu nie składa. Zatem częsta radość dłużnika jest przedwczesna. Bo tak naprawdę, ów brak podstaw do wydania nakazu oznacza tylko tyle, że sąd umorzy postępowanie. Ale to nie jest koniec sprawy

Co dzieje się po umorzeniu postępowania?

Jeżeli nastąpi umorzenie postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wierzyciel może wnieść pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu zwykłym. W takim przypadku zachowane zostaną skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa w tym przerwany zostanie bieg terminu przedawnienia roszczenia. Co więcej: na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę w postępowaniu zwykłym, uwzględni koszty poniesione przez strony w postępowaniu elektronicznym.

Podsumowanie

Zatem jasno widać z powyższego, że nie radość wielu bywa przedwczesna bo sprawa po prostu będzie miała swój dalszy ciąg. Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym oznacza dokładnie tylko tyle. Nic więcej.

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zespół Kancelarii INLET

Podziel się:
Zadzwoń