ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jak przechytrzyć komornika?

Podziel się:

Jak przechytrzyć komornika – słowo wstępne

No i zostaliśmy wywołani do tablicy. Postaramy się jednak spełnić Waszą prośbę i napisać odpowiedzi na pytanie: jak przechytrzyć komornika?

Na początku dziękujemy wszystkim którzy głosowali w naszej króciutkiej ankiecie. Cieszymy się bardzo że jesteście z nami i doceniacie to co robimy. Motywuje nas to do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Z każdym dniem widzimy coraz bardziej jak wielka jest potrzeba edukowania społeczeństwa. W każdej dziedzinie. W związku z tym, na Wasze życzenie, znajdziecie poniżej odpowiedź na pytanie: jak przechytrzyć komornika? Co zrobić, aby komornik nie odwiedził nas w mieszkaniu? Jak zabezpieczyć tym samym swoje ruchomości przed egzekucją? Zaznaczamy przy tym, że absolutnie nie namawiamy tutaj do łamania prawa. Przedstawione sposoby są jak najbardziej legalne i nie narażą Was na odpowiedzialność karną. A więc zaczynamy.

Sposób pierwszy

Pamiętajmy przede wszystkim że komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. Spełnić jednak go może tylko i wyłącznie jeżeli dłużnik mu na to pozwoli.

Pierwszym więc sposobem na przechytrzenie komornika jest pełna z nim współpraca:

 • odpowiadamy na wszelkie wezwania komornika,
 • stawiamy się w razie potrzeby w kancelarii,
 • wskazujemy składniki majątku z jakiego można prowadzić egzekucję,
 • ustalamy w miarę możliwości warunki spłaty.

Co prawda komornicy są związani wnioskami wierzyciela, ale większość z nich zdaje sobie sprawę że jeśli „przydusi” się dłużnika za bardzo, spowodować można skutek w postaci braku możliwości jakiejkolwiek egzekucji.

Sposób drugi

Drugim sposobem na przechytrzenie komornika jest spłata długu bezpośrednio wierzycielowi, a jeśli to niemożliwe jednorazowo to zawarcie z nim ugody. Co prawda będzie należało się komornikowi wynagrodzenie, ale po pierwsze: jest ono znacznie niższe niż przy wpłatach bezpośrednio w kancelarii, a po drugie: zawsze można do Sądu przy którym działa komornik wystąpić o ich miarkowanie.

Sposób trzeci

Trzecim sposobem na przechytrzenie komornika jest pozbawienie wykonalności tytułu na podstawie jakiego prowadzona jest egzekucja. Może to nastąpić w określonych sytuacjach i na różne sposoby. Najważniejsze z nich to:

 • Powództwo opozycyjne opisane szerzej tutaj,
 • Skuteczne złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty (wyroku zaocznego), co jest możliwe w przypadkach opisanych tutaj i tutaj.

Najciekawsze w tej metodzie jest to, że jeśli nasze działania będą skuteczne, to koszty komornicze pokryje wierzyciel.

Sposób czwarty

Czwartym – aczkolwiek najbardziej drastycznym sposobem – jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wiąże się to z pewnymi niedogodnościami, ale w niektórych sytuacjach będzie to najrozsądniejsze rozwiązanie. Warto bowiem czasem zacząć żyć od nowa.

Czy to wszystko?

Tak. Na tym właściwie kończy się katalog możliwości legalnego przechytrzenia komornika. Jednak dla porządku i ku przestrodze, wypunktujemy poniżej wszystkie nielegalne sposoby z jakimi się spotkaliśmy. Ostrzegamy jednak, że należy się bardzo dobrze i głęboko zastanowić czy warto, ponieważ kodeks karny jest bezlitosny:

Art. 300. Utrudnianie zaspokojenia roszczeń wierzycieli

§1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

§3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

§4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Tak przy okazji: wymienione poniżej działania naruszają również inne przepisy, więc naprawdę nie warto sięgać po

Nielegalne sposoby na przechytrzenie komornika

 • Praca za minimalne wynagrodzenie – wielu dłużników pracuje za kwotę minimalnego wynagrodzenia, a jego resztę otrzymuje „poza obiegiem”,
 • Przejście do szarej strefy – całkowicie nielegalna praca wykonywana u przysłowiowego „pana Henia”,
 • Wymeldowanie się z miejsca pobytu – co prawda zameldowanie to czynność administracyjna, a dla celów procesowych jest istotny adres zamieszkania, ale nikt takiego dłużnika nie znajdzie jak ten się skutecznie ukryje,
 • Emigracja -połączona zwłaszcza z wymeldowaniem z miejsca stałego pobytu,
 • Pozbycie się majątku w obliczu grożącej egzekucji:
  • przepisanie majątku na członka rodziny,
  • fikcyjna sprzedaż majątku osobom trzecim,
  • zakup wyposażenia domu z rachunkami na osoby trzecie,
 • Zabezpieczenie rachunku bankowego:
  • Rachunek bankowy na osobę trzecią,
  • Rachunek w SKOK,
  • Karty bankowe pre-paid – jeszcze takie bywają,
 • Obciążanie nieruchomości – na przykład służebnościami,
 • Alimenty dla członków rodziny – po fikcyjnym rozwodzie na przykład,
 • Obstrukcja procesowa – nieustanne składanie pism, skarg, pozwów.

Zapewne powyższe sposoby to nie wszystko na co wpadają „pomysłowi” dłużnicy, ale łączy je jedno: problem nie znika. Zatem warto –naszym zdaniem – sięgnąć po te legalne, opisane na początku. Zawsze zachęcamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
One Comment
Zadzwoń