ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jak liczyć terminy?

Podziel się:

Czy dobrze liczysz terminy?

W powszechnym mniemaniu nie ma większej różnicy między 14 dniami a dwoma tygodniami. Nie ma też różnicy między miesiącem a 30 dniami. Czy aby na pewno? Popełnienie błędu może kosztować bardzo wiele. Wiele takich błędów jest nieodwracalnych. Można narzekać, że przecież „sądy nie trzymają się terminów i im wolno”. Otóż przekonanie to jest błędne. Zatem. Czy dobrze liczysz terminy? Jak prawidłowo to robić przedstawiamy poniżej.

Co do zasady w prawie cywilnym istnieją dwa rodzaje terminów:

  • terminy początkowe – z ich nadejściem ma nastąpić skutek czynności prawnej
  • terminy końcowe – te dotyczą zaistnienia zdarzenia przeszłego i pewnego, powodują zakończenie skuteczności czynności prawnej

Oprócz znajomości powyższych terminów, warto i należy poznać zasady obliczania terminów w prawie cywilnym. Ważne jest kiedy kończy się termin dotyczący danego dnia? Albo kiedy kończą się terminy oznaczone w miesiącach lub tygodniach?

Zasady obliczania terminów w prawie cywilnym

Jeżeli mamy do czynienia z terminem wyrażonym w konkretnym dniu, na przykład 30 października, wówczas termin kończy się z upływem tego właśnie dnia. Przyjmuje się że termin upływa dokładnie o godzinie 23:59. I tak jest każdorazowo. Termin zawsze kończy się o 23:59. Niezależnie od tego czy mówmy o dniach, miesiącach czy latach.

Termin liczony w dniach, tygodniach, latach

Termin liczony w dniach liczy się od dnia następnego kiedy został on wyznaczony. Inaczej mówiąc nie uwzględnia się terminu dnia, w którym dane zdarzenie nastąpiło. Wówczas liczy się termin od następnego dnia. Jeżeli więc otrzymaliśmy pismo 1 września z terminem 7 dni, to termin ten biegnie od 2 września i upływa 8 września o godzinie 23:59.

Terminy wyznaczone w tygodniach, miesiącach i latach kończą się z upływem tego dnia, który swoją nazwą albo datą odpowiada terminowi początkowemu. Jeśli takiego dnia nie ma w ostatnim miesiącu, wówczas terminem jest ostatni dzień w danym miesiącu. Na przykład, gdy umówicie się z kimś ostatniego kwietnia na termin miesięczny, to termin upływa ostatniego dnia maja a więc 31 maja o godzinie 23:59. Jeżeli zaś pismo przyjdzie do Was w środę i wyznaczono termin za tydzień, to upłynie on w kolejną środę o godzinie 23:59.

W przypadku terminów oznaczonych na początek, środek albo koniec miesiąca, rozumiemy przez to pierwszy dzień danego miesiąca, piętnasty dzień danego miesiąca oraz ostatni dzień miesiąca w zależności od tego, ile ma on dni.

Kiedy termin upływa w dzień wolny od pracy bądź w sobotę

Należy także wspomnieć, co dzieje się w przypadku, kiedy termin przypada w dzień wolny od pracy bądź w sobotę. Gdy termin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, na przykład w niedzielę czy w święto, czy też sobotę wtedy termin upływa kolejnego dnia roboczego o godzinie 23:59 Przykładowo, gdy termin wypada na sobotę, przesuwany jest na poniedziałek, pod warunkiem oczywiście, że poniedziałek nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy.

Wyjątki…

Powyżej przedstawione zasady obliczania terminów mają zastosowanie wtedy, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub innego organu państwowego albo czynność prawna nie określają samodzielnie sposobu obliczania danego terminu.

Reasumując, na terminy należy baczną uwagę zwracać, bowiem ich niedochowanie jest kosztowne w skutkach.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń