ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Egzekucja komornicza, a sprzedaż długu firmie windykacyjnej

Podziel się:

Bank sprzedał dług, a komornik dalej go egzekwuje

Egzekucja komornicza, a sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Co w takiej sytuacji? Często się pojawia pytanie co zrobić, kiedy dowiadujemy się, że bank sprzedał dług, a mimo to komornik dalej go egzekwuje. Czy dozwolona jest w ogóle sprzedaż długu firmie windykacyjnej w trakcie egzekucji komorniczej? Odpowiedź brzmi: tak. Jest dozwolona. I wbrew pozorom, przypadki takie są częste. Jak to wygląda? Bank otrzymał nakaz zapłaty, bądź wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE), złożył wniosek o egzekucję, komornik egzekucję rozpoczyna i – jeśli ta jest skuteczna – to trwa ona aż do wyegzekwowania świadczenia, bądź też do momentu, kiedy bank nie złoży wniosku o jej umorzenie. Podczas jej trwania bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy bank sprzedaje dług funduszowi i „zapomina” egzekucję umorzyć. Kiedy zaś dłużnik orientuje się w sytuacji, to bank na bezczelnego tłumaczy, że nie ma nic już z tym długiem wspólnego, bo go sprzedał. Dłużnik wówczas sobie najczęściej zadaje pytanie

Czy będę musiał dwa razy płacić za to samo?

Odpowiedź brzmi: nie. Dług jest jeden i żadna siła nie zmusi dłużnika do zapłaty go jeszcze raz. Niemniej jednak wymaga to odrobiny wysiłku i zaangażowania dłużnika. Zresztą, każda obrona przed długiem takiego wysiłku wymaga. Jakie działania trzeba podjąć w pierwszej kolejności? Przede wszystkim ustalić kto i kiedy  kupił nasz dług. Po drugie, wezwać pisemnie bank do natychmiastowego ograniczenia i umorzenia egzekucji pod rygorem powództwa opozycyjnego. Po trzecie, wezwać bank do zwrotu wszystkich środków pobranych od dnia cesji wierzytelności do dnia umorzenia egzekucji. Jeżeli nasze działania są skuteczne, powinniśmy dostać z powrotem nasze pieniądz, oraz postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji. Wówczas pozostaje czekać na dalsze ruchy firmy windykacyjnej. Jeżeli bank prowadził egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, to właściwie problemu nie ma. Jeżeli na podstawie nakazu zapłaty, to będzie trochę wysiłku kosztowało nas pozbycie się tego długu. W każdym razie to, że bank sprzedał dług funduszowi, to dla Ciebie doskonała wiadomość i możesz tylko zyskać. Co zrobić zaś, kiedy bank dobrowolnie nie umorzy postępowania? Cóż pozostaje wówczas

Powództwo opozycyjne

Mając dokument potwierdzający sprzedaż długu, można pokusić się o złożenie powództwa opozycyjnego celem pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie zapłacimy wówczas kosztów komorniczych, wadą zaś to, że jest to proces długotrwały, no i trzeba niestety takie powództwo opłacić. Pocieszające jest jedynie to, że po wygranej wszystkie koszty wracają do nas. Po pozbawieniu tytułu egzekucyjnego wykonalności składamy wniosek o umorzenie i rozliczenie egzekucji i wzywamy bank do zwrotu pobranych środków. Jeśli to nie pomoże wytaczamy bankowi

Powództwo z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

Znowu to trochę trwa, znowu trzeba wyłożyć trochę środków, ale ostatecznie powinno się uzyskać wyrok nakazujący bankowi zwrot nienależnie pobranych pieniędzy wraz z kosztami postępowania. Wówczas możemy – po uprawomocnieniu się wyroku – wystąpić o nadanie mu klauzuli wykonalności i skierować kroki w stronę komornika. Innymi słowy: poślemy komornika do banku, aby wyegzekwował od nas należność. I wówczas myśliwy staje się zwierzyną. W każdym razie w momencie kiedy bank sprzedał Twój dług – możesz na tym tylko zyskać.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń