ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Pożyczki „Koniczynka” – przestań się bać!

Podziel się:

Wstęp

Ponownie przypominamy, że pamiętamy, GetBack S.A. (obecnie Asseta S.A.) swego czasu wymyśliło a następnie za pomocą swojej spółki Neum Pretium sp. z o.o. wykonało genialny sposób na przelewanie z pustego w próżne. Oferowali tak zwane „pożyczki oddłużeniowe” Koniczynka. Pisaliśmy o tym kilkukrotnie. Chociażby tutaj. Całe te pożyczki „Koniczynka” to proceder (więcej w komunikacje KNF) który polegał na udzielaniu rzekomych pożyczek osobom, które rzekomo miały zadłużenie w innych firmach. Pożyczki te były udzielane przez firmę przez powiązaną z GetBack S.A., Neum Pretium sp. z o.o która później zaprzestała działalności. Stąd też nasz artykuł tutaj

Nigdy nie było żadnych pożyczek

W wielu przypadkach GetBack S.A., stosował nieuczciwe praktyki, aby wymusić na osobach zadłużonych zawarcie umowy pożyczki „Koniczynka”. Do takich praktyk należały między innymi:

  • zastraszanie,
  • nękanie telefonami i wiadomościami SMS,
  • składanie nierzetelnych oświadczeń o istnieniu długu
  • zatajanie faktu przedawnienia roszczeń

To wszystko potwierdzają nasi klienci. Działalność firmy opierała się na nieuczciwych praktykach. Mając gotową bazę klientów mogli wmówić wszystko.

Oni nadal dzwonią

Ten proceder się nie kończy. Korzystając nadal z tej samej bazy klientów, pracownicy Asseta S.A. nadal dzwonią i wmawiają ludziom wszystko. Ale jedyne co możemy poradzić, to

Bierz sprawy w swoje ręce i broń się

Na szczęście sądy mamy niezawisłe. I okazuje się – póki co – jednoznacznie, że nigdy żadnych pożyczek nie było. Każdy z funduszy (aktualnie Jupiter Fundusz Inwestycyjny Niestandaryzowany Zamknięty Sekurytyzacyjny) do tej pory przegrywał.

Jak wygrać z „Koniczynką”?

Nadal zachęcamy nie pozostawiać sprawy samej sobie. Sądy z tego co widzimy na razie niechętnie wydają na to nakazy zapłaty, ale odpowiedzieć na pozew trzeba. Zatem czym prędzej do prawnika od antywidndykacji. Albo do nas, albo też – jeśli bezpłatna pomoc prawna jest za droga – do dowolnej innej kancelarii. W każdym razie nie zostawiajcie spraw bez reakcji. Należy podkreślić. Nigdy, żadnych pożyczek nie było! Były jakieś wewnętrzne przeksięgowania. Ale to nie ma znaczenia.

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zespół Kancelarii INLET

Podziel się:
Zadzwoń