ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Czy windykatora terenowego trzeba się bać?

Podziel się:

Windykator terenowy – dlaczego nie należy się go bać?

Windykator terenowy to osoba, która w imieniu wierzyciela (np. banku, firmy pożyczkowej) odwiedza dłużnika w jego domu lub miejscu pracy, aby skłonić go do spłaty zaległego długu. Wizyta windykatora może być stresująca dla dłużnika, jednak ważne jest, aby pamiętać, że nie ma on żadnych praw, których dłużnik musiałby się obawiać.

Prawa dłużnika:

  • Prawo do odmowy: Dłużnik ma prawo odmówić wpuszczenia windykatora do swojego domu lub mieszkania. Windykator nie ma prawa siłowego wejścia na teren prywatny dłużnika.
  • Prawo do żądania legitymacji: Dłużnik ma prawo żądania od windykatora okazania legitymacji służbowej. Windykator jest zobowiązany do okazania legitymacji na żądanie dłużnika.
  • Prawo do zachowania prywatności: Windykator nie może ujawniać informacji o długu dłużnika osobom trzecim.
  • Prawo do rzetelnego traktowania: Windykator nie może stosować wobec dłużnika gróźb, obelg ani innych form nękania.

Co zrobić, gdy odwiedzi nas windykator terenowy:

  • Zachować spokój: Ważne jest, aby nie dać się sprowokować windykatorowi. Należy zachować spokój i opanowanie.
  • Zapytać o cel wizyty: Należy zapytać windykatora o cel jego wizyty i o jakie długi chodzi.
  • Sprawdzić legitymację: Należy sprawdzić, czy windykator posiada legitymację służbową.
  • Odmówić podawania danych osobowych: Dłużnik nie ma obowiązku podawania windykatorowi swoich danych osobowych, jeśli nie chce.
  • Nie podpisywać żadnych dokumentów: Dłużnik nie powinien podpisywać żadnych dokumentów bez uprzedniego dokładnego ich przeczytania.
  • Zasięgnąć porady prawnej: W przypadku wątpliwości co do swoich praw lub obowiązków, dłużnik powinien zasięgnąć porady prawnej.

Pamiętajmy, że windykator terenowy nie ma żadnych praw, których dłużnik musiałby się obawiać. Dłużnik ma prawo do odmowy wpuszczenia windykatora do swojego domu, żądania okazania legitymacji, zachowania prywatności i rzetelnego traktowania. W przypadku wątpliwości co do swoich praw lub obowiązków, dłużnik powinien zasięgnąć porady prawnej.

Podsumowując:

Nie należy bać się windykatora terenowego. Ważne jest, aby znać swoje prawa i nie dać się sprowokować. W przypadku wątpliwości co do swoich praw lub obowiązków, dłużnik powinien zasięgnąć porady prawnej.

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zespół Kancelarii INLET

Podziel się:
Zadzwoń