ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Windykator: czym się zajmuje i jakie ma uprawnienia?

Podziel się:

Windykator: czym się zajmuje i jakie ma uprawnienia?

     Długotrwałe problemy ze spłatą długu, często kończą się jego przejęciem przez firmę windykacyjną. Głównym zadaniem windykatora jest przede wszystkim regularne przypominanie dłużnikowi o natychmiastowej konieczności spłaty zadłużenia. Jego uprawnienie jednak znacząco różnią od działań komorniczych. W jaki sposób działa windykator i na co może sobie pozwolić?

Na czym tak naprawdę polega windykacja?

     Działania windykacyjne opierają się głównie na dochodzeniu roszczeń. Osoby pracujące w firmach windykacyjnych, zajmują się egzekucją długów poprzez nagminne przypominanie o spłacie zaległego zobowiązania. Windykator nie ma jednak żadnych upoważnień prawnych, dlatego jego działania nigdy nie skończą się wizytą w sądzie lub na policji. Stara się jednak polubownie wyegzekwować dług, tak aby bank lub firma pożyczkowa, u której dłużnik zalega z zapłatą, nie musiały dochodzić swoich roszczeń w instytucjach wyższej instancji. 

Jakie dokładnie uprawnienia posiada windykator?

     Windykator wypełnia obowiązki swojego pracodawcy, czyli wierzyciela. Musi przede wszystkim dowiedzieć się co było przyczyną tak drastycznych opóźnień w spłacie, a następnie doprowadzić do ostatecznego rozrachunku. W tym celu, windykator najczęściej kontaktuje się z dłużnikiem listowanie i telefonicznie. Jeśli te sposoby nie okażą się jednak odpowiednio skuteczne, przedstawiciel firmy windykacyjnej może odwiedzić zadłużoną osobę w miejscu zamieszkania. Nie ma jednak prawa wejść do jej mieszkania, ani zajmować posiadanego majątku.
    Idea pracy windykatora polega głównie na tym, aby doszedł on do porozumienia z dłużnikiem, odnośnie zaległego zobowiązania. Jego zadanie najczęściej kończy się w momencie obustronnego zaakceptowania nowych warunków spłaty długu. 
     Jeśli mimo działań windykatora, dłużnik nadal nie chce współpracować, pozew o zapłatę może znaleźć się w sądzie. Po otrzymaniu wyroku lub nakazu zapłaty oraz nadaniu klauzuli wykonalności, dalszym dochodzeniem roszczeń zajmuje się już komornik.

Których działań nie może podejmować windykator?

     Wbrew pozorem, kompetencje windykatora nie są zbyt wielkie. Przedstawiciel firmy windykacyjnej nie może wnosić o to, aby dłużnik wyjawił mu wartość swojego majątku lub pokazał wyciąg z konta bankowego. Nie ma prawa spisywania czy zajmowania posiadanego majątku. Nie powinien nachodzić dłużnika w pracy, ani rozpowszechniać żadnych informacji na temat zaległych zobowiązań.
     Wszelkie tego typu działania traktowane są jako przekroczenie uprawnień. Dłużnik może więc zgłosić zaistniałą sytuację na policję albo prokuratury. 

     Po oddaniu sprawy niespłaconego długu do firmy windykacyjnej, warto zdecydować się na współpracę z ich przedstawicielem. Pomoże to rozłożyć rosnące zobowiązanie na dogodne dla dłużnika raty, a także uniknąć wszelkich kosztów dodatkowych związanych chociażby z odsetkami. I co najważniejsze – zadłużenie nie trafi do komornika.

Maja Krukowicz

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Podziel się:
Zadzwoń