ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Windykacja metodą „zastraszania rodziny”

Podziel się:

Ciekawi Was ciąg dalszy historii pani Kowalskiej, która była nękana przez windykatora? Jeśli tak, koniecznie przeczytaj. Jeśli jeszcze nie poznałeś naszej bohaterki, koniecznie musisz nadrobić zaległą lekturę!

Pamiętacie windykatora podszywającego się pod policjanta, który zastraszył panią Kowalską? Otóż historia miała swój dalszy ciąg. Nie dalej niż kilka tygodni później dręczona była również rodzina pani Kowalskiej.

Pozostaje nam zatem odpowiedzieć na pytanie,

Czy wierzyciel ma prawo niepokoić rodzinę dłużnika?

Odwiedzanie dłużników przez windykatora, jego zachowania noszące znamiona gróźb karalnych, jak też bardzo często spotykane prowadzenie rozmów z rodziną dłużnika czy jego sąsiadami to nic innego jak naruszanie prywatności i nękanie. Wielu z Was może się zastanawiać, jak to możliwe, że windykator zna adresy członków rodziny dłużnika? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, warto przeczytać nasz wcześniejszy wpis.

Trzeba pamiętać, że:

1. Zgodnie z prawem przewidziana jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do lat dwóch w przypadku przestępstwa polegającego na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Ściganie opisanego przestępstwa nie następuje jednak  „z urzędu” –  może nastąpić na wniosek osoby pokrzywdzonej (art. 190 kodeksu karnego).

2. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w takim celu stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Jeżeli sprawca działa w opisany sposób celem wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 191 k.k.).

3. Windykator nie ma prawa „zawłaszczać” sobie uprawnień przynależnych jedynie komornikowi. Tak więc nie ma on prawa straszyć egzekucją, która może być prowadzona przez komornika i ma miejsce tylko w przypadku gdy wyrok sądowy zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności.

W tym miejscu zachęcamy do przeczytania jednego z naszych wpisów, w którym pisaliśmy zarówno o uprawnieniach komornika

4. Windykacja narusza prywatność Twoich danych osobowych w momencie, gdy prowadzi „wywiad” wśród sąsiadów dłużnika. Takie zjawisko należy wiązać z naruszeniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Co robić w przypadku zastraszania?

Co może zrobić dłużnik i jego rodzina, jeśli są zastraszani przez windykację? Pamiętacie jak Kowalska była poddana zastraszaniem metodą „na policjanta”? I tu jest pewien paradoks, bo… Słusznym rozwiązaniem jest właśnie… poinformowanie windykatora, że zamierzamy zawiadomić policję o zaistniałym incydencie. Najprawdopodobniej pracownik windykacji zrezygnuje wówczas z prowadzenia dalszej rozmowy…

Zespół Kancelarii INLET

Zachęcamy też do przeczytania naszych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Podziel się:
Zadzwoń