ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność za długi małżonka

Podziel się:

Czy rozdzielność majątkowa wyłącza całkowicie z odpowiedzialności za długi małżonka?

Inaczej mówiąc. Czy intercyza nam pomoże aby nie odpowiadać za długi małżonka? Odpowiedź brzmi:

Co do zasady tak, ale…

Może się tak zdarzyć, że niewiele nam taki ruch pomoże. Po pierwsze: ma tu bowiem znaczenie, kiedy taka umowa została zawarta. Wyłączenie odpowiedzialności za długi nie dotyczy bowiem okresu poprzedzającego podpisanie intercyzy. Po drugie: ustalanie rozdzielności może być procesem bardzo bolesnym.

Trzeba zwrócić uwagę, że skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

– zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;

– zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;

– ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;

– uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji (§ 2 art. 29 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Ordynacja podatkowa).

Czy jest możliwe ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną?

Generalnie… prawo nie działa wstecz, ale wyjątkiem jest w tym przypadku tylko taka oto okoliczność:

„Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu” (§ 2 art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59).

W takich okolicznościach, powody określone jako ważne, nie będące jednak skonkretyzowanymi przypadkami w ustawie, sąd każdorazowo poddaje indywidualnej ocenie, ustalając ich wpływ na konkretną rodzinę, jej bezpieczeństwo, w tym na bezpieczeństwo wspólnego majątku, jak też badając wszelkie okoliczności w sprawie i relacje małżeńskie. 

Zespół Kancelarii INLET

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Podziel się:
Zadzwoń