ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Odrzucenie spadku – o czym musisz pamiętać

Podziel się:

Odrzucenie spadku – cel

Odrzucenie spadku niekoniecznie musi się wiązać z wyraźną chęcią przekazania go innemu członkowi rodziny. Chęć odrzucenia spadku może bowiem być podyktowana całkiem uzasadnioną obawą, że w grę mogą wchodzić… długi. Czasami nawet duże…

Jak nie przejąć długów

O czym musisz pamiętać, jeśli chcesz odrzucić spadek celem ustrzeżenia się przed ewentualnym przyjęciem długów? Należy zacząć od tego, że od 18 października 2015 r. niezłożenie oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu skutkuje tym, że przyjmiesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza (koniecznie zobacz nasz wcześniejszy wpis dziedziczenia długów spadkowych, jeśli jeszcze go nie przeczytałeś!).

Wcześniej (przed wspomnianą wyżej datą) niezłożenie takiego oświadczenia wiązało się z przyjęciem spadku bez żadnych ograniczeń, a więc także z jednoczesnym przyjęciem długów  (tzw. prostym przyjęciem spadku). Pamiętaj, że oświadczenie o odrzuceniu spadku (tak jak i o jego przyjęciu) jest – co do zasady – nieodwołalne!

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Na złożenie wspomnianego oświadczenia przewidziano 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się, że jesteś powołany do spadku (art. 1015 Kodeksu cywilnego). Oświadczenie należy złożyć w sądzie lub przed notariuszem (ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 1018 k.c.).

W Kodeksie cywilnym jest mowa m.in. o tym, że w pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (art. 931 – art. 940 k.c.). Jeśli więc np. masz niepełnoletnie dzieci, zadbaj o to, aby uchronić je przed przejęciem długów, odrzucając spadek w ich imieniu. Pamiętaj, że chcąc złożyć stosowne oświadczenie w ich imieniu, musisz najpierw uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeśli dzieci są pełnoletnie, powinny złożyć odpowiednie oświadczenie w swoim imieniu.

Skutki niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Jeśli przegapisz termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to „tylko” z odpowiedzialnością za długi do wartości – ustalonego w wykazie inwentarza spisie takiego inwentarza – stanu czynnego spadku (aktywów). Taka odpowiedzialność może odpaść w przypadkach regulowanych w Kodeksie cywilnym, np. w przypadku celowego pominięcia w wykazie inwentarza jakichś przedmiotów należących do spadku (zob. art. 1031 k.c.).

Odrzucenie spadku a szkoda wierzycieli

Odrzucenie spadku może być jednak uznane za bezskuteczne w sytuacji, gdy spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wówczas każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może na drodze sądowej żądać, by odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego (według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika). W ciągu 6 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem 3 lat od odrzucenia spadku, wierzyciele mogą żądać uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne (art. 1024 k.c.).

Zachęcamy też do przeczytania naszych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zespół Kancelarii INLET

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Podziel się:
Zadzwoń