ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Co może windykator, co może komornik?

Podziel się:

Co może windykator, co może komornik?

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie co może komornik, a co może windykator. Innymi słowy jakie działania przedstawiciele tych zawodów mogą podjąć celem wyegzekwowania długu. Najważniejsze to uświadomić sobie że windykator nie jest komornikiem i nie ma takich uprawnień jakie temu drugiemu przysługują.

Mimo tego że rynek się powoli cywilizuje nadal jednak wiele osób skarży się na firmy windykacyjne. Działania przedstawicieli tych podmiotów często odbywają się z naruszeniem prawa. Próbują oni wykonywać czynności zastrzeżone prawem wyłącznie dla komorników. Próbują na przykład wchodzić do mieszkań i spisywać znajdujące się tam mienie ruchome, próbują kontaktować się z pracodawcami dłużnika. Posuwają się również do działań bezprawnych, na przykład wysuwając wobec dłużnika groźby. Warto zaznaczyć w tym miejscu że pracownicy firm windykacyjnych mogą za swoje niezgodne z prawem działania ponieść odpowiedzialność karną.

W rzeczywistości firma windykacyjna, a co za tym idzie również jej przedstawiciele, mogą cieszyć się niewielkimi uprawnieniami. Z całą pewnością taka firma może informować dłużnika o tym jakie działania zostaną podjęte celem polubownego załatwienie sprawy. Zatem dopuszczalne są wszelkie kontakty z dłużnikiem mające na celu ustalenie terminów spłaty. Może taka firma również wysyłać wezwania do zapłaty. I na tym właściwie katalog jej uprawnień się kończy. Firma windykacyjna nie może co do zasady straszyć dłużnika sądem, grozić dodatkowymi kosztami i tak dalej.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i z tego tytułu dysponuje znacznie szerszym zakresem uprawnień. Przede wszystkim może dokonać egzekucji z wynagrodzenia dłużnika i środków przechowywanych na jego rachunkach bankowych. Komornik może również dokonać zajęcia, wyceny i sprzedaży ruchomości należących do dłużnika. W przypadkach gdy dłużnik stawia opór nie wpuszczając na przykład komornika do mieszkania, może on skorzystać z pomocy policji i zlecić ślusarzowi przymusowe jego otworzenie. W trakcie prowadzenia egzekucji komornik może korzystać z informacji zgromadzonych przez różne instytucje administracji państwowej oraz banki.

Najlepiej będzie przedstawić temat w sposób uporządkowany

Co może komornik:

 • domagać się wyjaśnień od wierzyciela i dłużnika
 • prowadzić egzekucję z wynagrodzenia dłużnika i jego rachunku bankowego
 • zająć i wycenić ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika
 • sprzedać zajęty majątek dłużnika poprzez sprzedaż z wolnej ręki lub sprzedaż w drodze licytacji
 • wejść do domu lub mieszkania dłużnika
 • skorzystać z pomocy policji, jeżeli dłużnik stawia opór
 • otworzyć drzwi do mieszkania lub domu z pomocą ślusarza
 • zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od organów administracji publicznej, organów podatkowych, banków oraz innych instytucji

Komornik nie może:

 • udostępniać osobom trzecim akt spraw egzekucyjnych
 • wydawać odpisów ze wspomnianych akt bez uprawnienia
 • udzielać osobom nieuprawnionym informacji o majątku dłużnika, jego zobowiązaniach i sytuacji rodzinnej

Windykator może:

 • kontaktować się z dłużnikiem (również telefonicznie) w celu zawarcia porozumienia i ustalenia terminów wpłat
 • przesyłać wezwania do zapłaty

Windykator nie może:

 • wejść do domu dłużnika i zająć jakąkolwiek ruchomość
 • dokonywać wyceny przedmiotów wchodzących w skład majątku dłużnika
 • informować sąsiada lub pracodawcę o zobowiązaniach dłużnika
 • nękać dłużnika telefonami i wiadomościami sms bądź e-mail
 • kierować gróźb pod adresem dłużnika lub wprowadzać go w błąd a w szczególności:
  • grozić dłużnikowi, że sprawa zostanie skierowana do sądu
  • grozić dłużnikowi odpowiedzialnością karną

To byłoby tyle w telegraficznym skrócie.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

 

Podziel się:
2 komentarze
Zadzwoń