ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Doradztwo prawne

 

Czy jest mi potrzebne doradztwo prawne?

Często sobie zadajemy pytanie czy jest mi potrzebne doradztwo prawne? Są to bowiem dodatkowe koszty które niekoniecznie chcemy ponosić. Jednak w dzisiejszych czasach coraz częściej stajemy przed wyzwaniem sprawnego poruszania się w otaczającym nas świecie. Pośpiech i nieustanna gonitwa powodują stres. Celem jego uniknięcia staramy się jak najszybciej rozwiązać bieżące problemy nie wgłębiając się specjalnie w istotę sprawy, to zaś niejednokrotnie prowadzi do sytuacji że nienależycie dbamy o własne interesy. W związku z tym często wpadamy w kłopoty których można było w porę uniknąć. Nieopatrznie podpisana umowa czasami rodzi dla nas poważne skutki które odczuwamy przez długie lata. Dlatego też – wychodząc na przeciw oczekiwaniom – oferujemy Państwu usługi które ułatwią codzienne życie. Poprzez praktykę, zainteresowanie i wykształcenie wyspecjalizowaliśmy się w następujących dziedzinach:

Antywindykacja

Tworzenie i rozwiązywanie umów

Reklamacje

Pisanie pism

Antywindykacja

Obejmuje szereg działań, wykonywanych niekoniecznie w podanej kolejności, a skutkujące ochroną dłużnika przed działaniem firm windykacyjnych zwłaszcza. Zanim sprawa w ogóle trafi do sądu:

  • Badamy zasadność roszczenia,
  • Reprezentujemy klienta przed sądami
  • Reprezentujemy klienta przed komornikami

Działamy jednak zgodnie z prawem. Wiele jest  zobowiązań nieistniejących, dotyczących niekoniecznie nękanych osób, przedawnionych itp. od  których uwolnienie się jest stosunkowo łatwe. Długi co prawda nie znikają, ale zamykamy drogę do dochodzenia ich na drodze prawnej. Jeżeli zaś Twoje zobowiązanie jest bezsporne i poprawnie udowodnione przez wierzyciela a my wyczerpaliśmy wszelkie możliwości obrony, to zawsze jeszcze można negocjować kwotę jego spłaty. Najważniejsze jest jednak – jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do dochodzonej przez kogoś należności – abyś nie w kontaktach z firmami windykacyjnymi podpisywał niczego. Żadnych ugód, żadnych wpłat częściowych. Lepiej te sprawy powierzyć fachowcom.

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

Tworzenie i rozwiązywanie umów

Niejednokrotnie źle napisana umowa szkodzi obydwu stronom. Podczas jej podpisywania nie przewidujemy sytuacji nietypowych, mogących zmienić warunki na tyle, że dalsze wykonywanie umowy jest już niemożliwe, a jednak jest ona wiążąca nadal. Często również dochodzi podczas jej trwania do konfliktów na polach których nie przewidzieliśmy. Warto zatem poświęcić odrobinę czasu na poprawne skonstruowanie umowy bądź też powierzyć jej napisanie fachowcom. Można również próbować rozwiązywać lub renegocjować zawarte już umowy, w taki sposób aby zabezpieczyć interesy obydwu stron. To wszystko wymaga jednak – oprócz fachowej wiedzy – również bezstronności i spojrzenia na sprawy niejako z zewnątrz.

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

Reklamacje

Złożenie reklamacji za zakupiony towar, usługę jest naszym prawem. Oczywiste jednak jest że wielu sprzedawców, producentów, usługodawców stara się za wszelką cenę reklamację odrzucić. Zatem jeżeli macie jakiś problem tej natury, zachęcamy do kontaktu. Niejednokrotnie już udało nam się w tym zakresie osiągnąć pożądany skutek.

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

Pisanie pism

Często nie mamy czasu bądź też ochoty na zajmowanie się tak przyziemnymi sprawami jak napisanie pisma. Pisma do urzędu, czy sądu, wymagają poświęcenia czasu i uwagi, aby ich złożenie odniosło pożądany przez nas skutek. Wiele urzędów używa już teraz gotowych formularzy, warto więc się z nimi zapoznać, bowiem czasami wystarczy je tylko wypełnić.  problemy tej natury również rozwiązujemy i przedstawiamy klientom gotowe do podpisu druki i pisma, które również w ich imieniu możemy złożyć.

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zadzwoń