ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kategoria: Prawo spadkowe

Odrzucić czy przyjąć spadek?

Kiedy mamy do czynienia z decyzją dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia spadku, warto dokładnie przeanalizować okoliczności i potencjalne konsekwencje obu wyborów....

Dziedziczenie długów spadkowych. Spis lub wykaz inwentarza

Złożone oświadczenie i co dalej? Jeżeli przyjąłeś już spadek z dobrodziejstwem inwentarza poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o którym była mowa wcześniej, wówczas koniecznym jest sporządzenie takiego wykazu majątku z którego wynikałoby jasno jakie są aktywa spadku a jakie są długi z nim związane. Służą do tego spis inwentarza lub...

Dziedziczenie długów spadkowych. Co zrobić?

Śmierć spadkodawcy i co dalej? Niewątpliwie odejście bliskiej nam osoby jest trudnym doświadczeniem. Jednakowoż nie należy zapominać o tym, że wraz z jej śmiercią konieczne jest uporządkowanie spraw spadkowych. Zaniedbanie na tym etapie spraw spadkowych może być w przyszłości bardzo kosztowne. Wprawdzie ustawodawca wprowadził, wraz z nowelizacją która weszła...
Zadzwoń