ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Odzyskaj swoje pieniądze: Zaskarżaj stare, nieodebrane nakazy zapłaty z elektronicznego postępowania upominawczego

Podziel się:

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach wiele spraw załatwiamy drogą elektroniczną, a to dotyczy także postępowań sądowych. Elektroniczne postępowanie upominawcze to narzędzie, które ma na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności przez wierzyciela. Niemniej jednak, wiele swego czasu nie odebrało nakazów zapłaty wysyłanych w ramach tego systemu. Co ciekawe, takie zaniedbanie może przynieść korzyści dłużnikom. W tym artykule dowiemy się, dlaczego warto zaskarżyć stare, nieodebrane nakazy zapłaty z elektronicznego postępowania upominawczego i jak można odzyskać środki wyegzekwowane przez komornika.

Część 1: Zaskarżanie nieodebranych nakazów zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest szybkim i wygodnym sposobem dochodzenia wierzytelności. Wierzyciel wysyła pozew do sądu bez żadnych dowodów a referendarz wydaje i wysyła  nakaz zapłaty na adres podany przez powoda.  Dłużnik który ma określoną liczbę dni na zareagowanie. Jeżeli nie podejmie żadnej akcji, nakaz staje się tytułem wykonawczym, dającym wierzycielowi możliwość rozpoczęcia egzekucji. Jednakże, jeżeli dłużnik nie odebrał takiego nakazu zapłaty, istnieje możliwość zaskarżenia go.

Zaskarżanie nieodebranych nakazów zapłaty może przynieść wiele korzyści dłużnikom. W pierwszej kolejności, pozwala to na uniknięcie egzekucji komorniczej, która często wiąże się z dodatkowymi kosztami i utrudnieniami. Ponadto, zaskarżenie nakazu daje dłużnikowi szansę na przedstawienie swojej obrony przed sądem i wyjaśnienie okoliczności związanych z długiem. W rezultacie istnieje realna szansa na unieważnienie nakazu i uniknięcie konsekwencji długoterminowych.

Część 2: Odzyskiwanie wyegzekwowanych środków

Gdy dłużnik nie podejmuje żadnej akcji w odpowiedzi na nakaz zapłaty, wierzyciel może skierować sprawę do komornika, który ma prawo przystąpić do egzekucji. Jednak nawet w przypadku egzekucji istnieje szansa na odzyskanie wyegzekwowanych środków. Warto skorzystać z tej możliwości i powierzyć sprawę specjalistom.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmujemy kroki w celu zaskarżenia postanowienia samego nakazu i potem umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu istnieje duża szansa na odzyskanie środków wyegzekwowanych przez komornika.

Warto zauważyć, że skorzystanie z usług specjalistów, może mieć kluczowe znaczenie w procesie odzyskiwania środków. W tym zakresie wymagana jest wiedza prawnicza, doświadczenie w obszarze egzekucji oraz umiejętność skutecznego reprezentowania klienta. Wiedza ta  znacząco zwiększa szanse na sukces i odzyskanie wyegzekwowanych środków.

Podsumowanie:

Stare, nieodebrane nakazy zapłaty z elektronicznego postępowania upominawczego mogą stanowić szansę dla dłużników na uniknięcie konsekwencji egzekucji komorniczej i odzyskanie wyegzekwowanych środków. Zaskarżenie takiego nakazu daje dłużnikowi możliwość przedstawienia swojej obrony przed sądem i unieważnienia nakazu zapłaty.

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zespół Kancelarii INLET

Podziel się:
Zadzwoń