ANTYWINDYKACJA

ANTYWINDYKACJA

PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

E-sąd – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Podziel się:

Jakie pismo z e-sądu po wniesieniu sprzeciwu

Otrzymałeś postanowienie albo wezwanie z e-sądu w Lublinie i zastanawiasz się, czy ponosisz koszty? Albo zastanawiasz się o co chodzi? Możliwe są trzy scenariusze. Koniecznie przeczytaj! Warto zajrzeć, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Po wysłaniu sprzeciwu należy się spodziewać korespondencji z sądu. Zasadniczo są trzy możliwości.

Scenariusz I – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Sąd przysłał – w odpowiedzi na sprzeciw – wezwanie  do uzupełnienia braku formalnych. Oznacza to, że po prostu czegoś nie zrobiłeś dokładnie i sąd prosi o poprawienie pisma. Przeczytaj uważnie czego sąd chce i po prostu wykonaj. Najczęściej popełniany błąd to zapominanie o podpisaniu sporządzonego sprzeciwu. Sąd może wezwać Cię do uzupełnienia tego braku. Wtedy należy po prostu odpowiedzieć na to pismo, z zachowaniem terminu, który wskazał sąd. W tym ostatnim przykładzie sprowadza się to do ponownego wysłania sprzeciwu o takiej samej treści, tym razem uzupełnionego o wspomniany już podpis.

Scenariusz II – postanowienie o umorzeniu postępowania

Klienci wobec otrzymania postanowienia sądu o skutecznym wniesieniu sprzeciwu i utraty mocy nakazu zapłaty i umorzeniu postępowania w całości, zastanawiają się, co oznacza stwierdzenie, że „każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie”. Owo sformułowanie można znaleźć w oznacza, że każda ze stron pozostaje przy kosztach, które już poniosła w sprawie. Czyli nic nikomu nie na tym etapie nie trzeba płacić. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeżeli  w terminie  3  miesięcy  od  dnia  wydania  postanowienia o umorzeniu  elektronicznego  postępowania  upominawczego  (EPU) powód  wniesie  pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie  upominawcze,  skutki  prawne,  które  ustawa  wiąże  z wytoczeniem powództwa,  następują  z dniem  wniesienia  pozwu  w elektronicznym  postępowaniu upominawczym.  Na  żądanie  stron  sąd,  rozpoznając  sprawę,  uwzględni  koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

W przypadku otrzymania dalszej korespondencji w sprawie, zachęcamy do kontaktowania się z nami poprzez adres kancelaria@inlet.pl.

Scenariusz III – postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu

Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu wraz z uzasadnieniem tegoż rozstrzygnięcia. Powodem wydania postanowienia może być na przykład złożenie sprzeciwu po upływie terminu lub nieuzupełnienie braków.

Na temat sporządzania wniosku do e-sądu pisaliśmy już wcześniej, zatem zachęcamy do lektury wpisu na ten temat:

jak też do przeczytania naszych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pamiętaj!

Zanim z kimkolwiek porozmawiasz, czy podpiszesz jakąkolwiek ugodę, skontaktuj się z nami

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

ponieważ

„…nie każda sytuacja, która wydaje się beznadziejna, jest nią w rzeczywistości…” Wyrok SN z dnia 3 lutego 1986 I KR 446/86

Zespół Kancelarii INLET

Podziel się:
Zadzwoń